//
Skrýt nabídku

Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o právu na informace o životním prostředí

VÚV TGM, v. v. i., jako povinný subjekt poskytuje informace podle zákonů č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu daném povinnostmi vyplývajícími z citovaných zákonů, pokud se VÚV TGM, v. v. i., týkají.

Podání žádosti

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně.

Ústní žádost lze podat:

  • osobně u níže uvedeného pracovníka na adrese Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6, nebo
  • telefonicky na telefonním čísle +420 220 197 235.

Ústní informaci (osobní nebo telefonickou) poskytne žadateli pověřený pracovník (Ing. Michal Vaculík) přímo, nebo popřípadě zprostředkuje zodpovězení žádosti jiným pracovníkem ústavu. Nelze-li žádost vyřídit ústně, je žadatel požádán o podání žádosti písemné.

Písemnou žádost lze:

  • zaslat prostřednictvím pošty na adresu Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6,
  • podat osobně na podatelně ústavu na výše uvedené adrese,
  • poslat prostřednictvím faxu na číslo +420 224 310 450, nebo
  • poslat prostřednictvím e-mailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Odpověď se žadateli poskytuje ve lhůtě stanovené pro písemnou informaci.

VÚV TGM, v. v. i., je jako povinný subjekt oprávněn žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním (zpřístupňováním) informací. V takovém případě se ústav řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací zveřejněným svým zřizovatelem, kterým je Ministerstvo životního prostředí.

Proti rozhodnutí VÚV TGM, v. v. i., o odmítnutí žádosti lze podat opravný prostředek.

Informace o zpracování osobních údajů uvedených v zaslané žádosti o poskytnutí informace (0,96 MB, Adobe Acrobat dokument)