Skrýt nabídku

13. 10. 2020

Změna termínu konání konference Mikrobiologie vody a prostředí 2020

Na základě usnesení vlády ze dne 8. 10. 2020 vláda s účinností od 12. 10. do 25. 10. 2020 ZAKAZUJE kongresy a jiné vzdělávací akce, a proto jsme nuceni původní termín konání konference zrušit a odložit na lepší časy. Náhradní termín je předběžně určen na 21. až 23. 4. 2021 a vše by mělo proběhnout zcela stejným způsobem, jak bylo plánováno dříve.

1. 10. 2020

Český průmysl a voda: problémy hrozí papírnám i elektrárnám

Šňůru šesti let sucha zpřetrhal srážkově vydatný rok 2020. Řeky plné vody, zelené louky, lesy i pole mohou být důkazem, že se svět kolem nás dokáže za určitých podmínek rychle vzpamatovat, což ocenili třeba zemědělci. Nejistota ohledně dalších let nicméně neznervózňuje pouze je, ale i další podnikatele v České republice. Mezi významné odběratele vody totiž patří i průmysl.

22. 9. 2020

Pozvánka na konferenci Mikrobiologie vody a prostředí 2020

Československá společnost mikrobiologická, z. s., a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., si vás dovolují pozvat na konferenci Mikrobiologie vody a prostředí 2020, která se bude konat ve dnech 21.–23. 10. 2020 v hotelu Kamzík v Malé Morávce v Jesníkách. V pozvánce naleznete prodloužené termíny pro zaslání přihlášky a úhradu konferenčního poplatku.

14. 9. 2020

Měkkýš s tajemstvím se vrací. Badatelé vypiplali v poloumělém chovu novou generaci perlorodek

Nejcennější českou perlu míval svého času císař Rudolf II., vážila třicet karátů. To bylo v dobách, kdy se ještě české řeky hemžily tmavě šedým mlžem, dna bývala perlorodkou úplně pokrytá. Kombinací masivních výlovů kvůli blyštivé kuličce a znečištění životního prostředí došlo k nevyhnutelnému: perlorodky z našeho území skoro zmizely a neexistuje jedno jediné místo, kde by se dokázaly samy množit. Jen dožívají kolonie stařešinů a matriarch.

14. 9. 2020

Ve smetí se hromadí nebezpečný jed. Pochází z elektroodpadu či léčiv

Psal se rok 1953, v australském městečku Gladesville se schylovalo k odpoledni a Caroline Grilyová přichystala čaj třem svým příbuzným a rodinnému příteli. Šálky si vypili do dna, své poslední před smrtí, na chuti nic divného nepozorovali. To je na thaliu tak nebezpečné.

17. 8. 2020

Publikování článku v impaktovaném periodiku Journal of Hydrology

Dne 9. srpna 2020 byl v impaktovaném periodiku Journal of Hydrology, které vydává vydavatelství Elsevier, zvěřejněn článek Past (1971–2018) and future (2021–2100) pan evaporation rates in the Czech Republic zabývající se tématem hodnot výparu pro současné a výhledové období v České republice, jehož spoluautory jsou Ing. Adam Vizina, Ph.D., a Ing. Linda Rose Staponites. Článek je v anglickém jazyce a plné znění je přístupné zatím pouze předplatitelům.

29. 7. 2020

3. místo pro maratonskou štafetu VÚV TGM, v. v. i.

Tým zaměstnanců VÚV TGM, v. v. i., ve složení Ing. Linda Rose Staponites, Ing. Pavel Richter, Ph.D, Ing. Adam Beran, Ph.D. a Ing. Luděk Strouhal, Ph.D., se se startovním číslem 829 zúčastnil dne 27. 7. 2020 maratonské štafety v rámci 14. ročníku akce Zátopkův zlatý týden a s časem 3:49:06 obsadil krásné krásné 3. místo. Gratulujeme!

30. 6. 2020

Koupání ve Vltavě

Dne 27. 6. 2020 byla odvysílána v pořadu Z metropole na programu ČT1 reportáž o tom, kde se lze v Praze ve Vltavě vykoupat a jaká je kvalita vltavské vody. Reportáž navazuje na reportáž z 20. 6. 2020.

26. 6. 2020

Sucho v Česku

Dne 25. 6. 2020 hovořil v živém vstupu do pořadu Studio ČT24 Ing. Adam Vizina, Ph.D., na téma sucha v Česku, zavlažování krajiny a účinků vydatných dešťů na stav sucha (stopáž 0:00 až 6:51).

25. 6. 2020

Testování odpadních vod na koronavirus by mohlo sloužit jako nástroj včasného varování

Dne 24. 6. 2020 hovořila ve speciálu Koronavirus na programu ČT24 Mgr. Kateřina Sovová, Ph.D., a to na téma zkoumání přítomnosti koronaviru v odpadních vodách.

22. 6. 2020

Koronavirový alarm z odpadních sekretů. Fungovat může hned, říká vědkyně

Z odpadní vody dokážou vědci vyčíst stopy drog nebo léků a nově také zbytky koronaviru. Do budoucna by se tak právě splašky mohly stát indikátorem, který podchytí případnou druhou vlnu. „Skutečně to vypadá, že by tento přístup mohl být využitelný jako základ systému včasného varování,“ říká Hana Mlejnková z Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM.

22. 6. 2020

Vývoj protipovodňových opatření

Dne 19. 6. 2020 hovořil v živém vstupu do interaktivního zpravodajského pořadu 90' ČT24 Ing. Karel Drbal, Ph.D., na téma současných přívalových srážek a vývoje protipovodňových opatření (stopáž 20:08 až 27:57).

22. 6. 2020

Nová místa ke koupání v Praze a jejím okolí

Dne 20. 6. 2020 hovořili v pořadu Z metropole na programu ČT1 Mgr. Lucie Jašíková, Ph.D., Ing. Tomáš Fojtík a Ing. Marcela Makovcová o projektu, jehož cílem je najít nová místa ke koupání pro Pražany a v jehož rámci loni a předloni otestovali na 40 rybníků a vodních nádrží v metropoli a její těsné blízkosti.

19. 6. 2020

O spotřebě pitné vody v ČR na CNN Prima NEWS

Dne 18. 6. 2020 hovořil v pořadu Zprávy ve 12:00 na CNN Prima NEWS hydrolog Ing. Adam Beran, Ph.D., o spotřebě pitné vody v České republice, a to v návaznosti na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k tématu SUCHO (stopáž 5:10 až 7:45).

18. 6. 2020

Kauza Turów pokračuje: Podle hydrogeologů mohou vyschnout zdroje pitné vody

Dne 17. 6. 2020 komentoval hydrogeolog RNDr. Josef V. Datel, Ph.D., pro CNN Prima NEWS možné ohrožení zdrojů pitné vody pro příhraniční obce na Liberecku v souvislosti s plánovaným rozšířením polského dolu Turów.

16. 6. 2020

O monitoringu koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách na CNN Prima NEWS

Na téma monitoringu výskytu koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách v ČR proběhlo dne 15. 6. 2020 na CNN Prima NEWS několik zpravodajských vstupů:

10. 6. 2020

Vodojemy odrážely úroveň života ve městech, říkají lovci unikátních staveb

Už 1 500 vodojemů v Česku zmapovala dvojice výzkumníků Robert Kořínek a Michal Horáček. Často jde o unikátní technické stavby. Patří mezi ně i vodojemy v Libereckém kraji.

4. 6. 2020

Průlom: nákazu virem zjistíme ze splašků

Dne 4. 6. 2020 vyšel v MF Dnes článek (úvod, pokračování) o unikátní metodě odhalování koronaviru dříve, než se začne nekontrolovaně šířit, jehož součástí je i rozhovor s RNDr. Hanou Mlejnkovou, Ph.D.

4. 6. 2020

Nová šance pro žíznící české obce. Dostatek vody zajistí obří podzemní nádrže

Je to jev, který se pro některé starosty už začíná téměř stávat rutinou. V menších obcích během parného léta vodní zdroje ve studnách pomalu slábnou, až se stane to, čeho se všichni obávají – voda prostě dojde.