//
Skrýt nabídku

On-line zdroje informací

Časopis Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (VTEI)

https://www.vtei.cz

Sucho v krajině

http://suchovkrajine.cz/

Hydroekologický informační systém VÚV TGM (HEIS VÚV)

https://heis.vuv.cz

Digitální báze vodohospodářských dat (DIBAVOD)

http://www.dibavod.cz

Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí (ČKSVV)

https://cksvv.vuv.cz

Centrum pro hospodaření s odpady (CeHO)

https://www.ceho.cz

Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří ASLAB

https://www.aslab.cz

On-line katalog knihovny VÚV TGM, v. v. i.

https://vuv-katalog.koha-system.cz

Vodohospodářská padesátka 2019 (VH50 2019), 46. ročník

https://heis.vuv.cz/vh50, FB profil VH50 2019