//
Skrýt nabídku

Organizační struktura VÚV TGM, v. v. i.

Ředitel   Rada VÚV TGM, v. v. i.
   
  Dozorčí rada VÚV TGM, v. v. i.
           
    Poradní orgány
    Vědecká rada VÚV TGM, v. v. i.
    Ediční orgány VÚV TGM, v. v. i.
    Komise zřízené ředitelem
 
  100Sekce ředitele
   
    101 Oddělení PR, redakce a knihovny
   
    102 Oddělení organizační, právní a personální
 
  200Sekce náměstka ředitele pro výzkumnou a odbornou činnost
   
    210Odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie
    211 Oddělení hydrologie
    212 Oddělení hydrauliky
    213 Oddělení hydrogeologie
    214 Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí (ČKSVV)
   
    220Odbor analýz a hodnocení složek životního prostředí
    221 Oddělení hydrochemie
    222 Oddělení mikrobiologie vody a hydrobiologie
    224 Oddělení radioekologie
   
    230Odbor ochrany vod a informatiky
    231 Oddělení souhrnných vodohospodářských informací a ochrany jakosti vod
    233 Oddělení GIS a kartografie
    234 Oddělení HEIS VÚV
   
    240Odbor technologie vody a odpadů
    241 Zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení (ZLVZ)
    242 Oddělení základního chemického rozboru
    243 Oddělení vodárenství a čištění odpadních vod
    244 Centrum pro hospodaření s odpady (CeHO)
   
    250Pobočka Brno
    251 Oddělení hospodaření s vodou
    252 Oddělení ochrany jakosti vod
    253 Oddělení hydrochemie
    254 Oddělení hydrobiologie
    255 Oddělení informatiky a provozu
   
    260Pobočka Ostrava
    261 Oddělení hospodaření s vodou a odpady
    262 Oddělení ochrany jakosti vod
    263 Oddělení hydrochemie
    264 Oddělení hydrobiologie
    265 Oddělení informatiky a provozu
   
    270Odbor aplikované ekologie
    271 Oddělení ekologie vodních organismů
    272 Oddělení ochrany vodních ekosystémů
    273 Oddělení speciální hydrobiologie a ekologie
   
    290Odbor transferu znalostí a řízení projektů
    291 Oddělení přípravy a řízení projektů
    292 Oddělení rozvoje a transferu znalostí do praxe
 
  300Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří (ASLAB)
 
  400Sekce náměstka ředitele pro ekonomickou a provozně technickou činnost
   
    410Odbor ekonomiky
    412 Oddělení finanční účtárny
    413 Oddělení mzdové účtárny
   
    420Odbor investiční a provozní
    421 Oddělení investic
    422 Oddělení zásobování a majetkové evidence
    424 Oddělení provozu
   
    433 Oddělení ICT