Skrýt nabídku

Publikování článku v impaktovaném periodiku Journal of Hydrology

17. 8. 2020

Dne 9. srpna 2020 byl v impaktovaném periodiku Journal of Hydrology, které vydává vydavatelství Elsevier, zvěřejněn článek Past (1971–2018) and future (2021–2100) pan evaporation rates in the Czech Republic zabývající se tématem hodnot výparu pro současné a výhledové období v České republice, jehož spoluautory jsou Ing. Adam Vizina, Ph.D., a Ing. Linda Rose Staponites. Článek je v anglickém jazyce a plné znění je přístupné zatím pouze předplatitelům.

Abstrakt: Výpar z vodních ploch je často odhadován na základě pozorování výparu (Epan) v tzv. srovnávacích výparoměrech. Tento jev se v podmínkách České republiky často podceňoval, avšak s ohledem na poslední roky (období sucha) a probíhající klimatické změny má výpar v hydrologické bilanci (vodního režimu) stále větší vliv. Článek hodnotí trendy v pozorování a očekávané změny dle simulací klimatických modelů. Drtivá většina meteorologických stanic vykazuje silný nebo velmi silný nárůst Epan během dubna, června, července a srpna. Během období 1971–2018 roční průměr Epan rostl v průměru o 2,97 mm/rok. Pro období 2001–2018 byl průměrný Epan o 18 % vyšší (519 mm) než průměr z let 1971–2000 (440 mm). Simulace budoucích scénářů pomocí regionálních klimatických modelů předpovídaly růst Epan až o 27–54 %. Toto zvýšení vypařování by mělo vážný dopad na dostupnost povrchové vody a zemědělskou produkci v období sucha v České republice, jak jasně ukázalo období sucha 2014–2018.